Per & Per Fastigheter i Åhus AB
Naturnära boende i Åhus

Vi startade Per & Per Fastigheter 2010 i och med beslutet att bygga de 36 marklägenheterna på Vannebergavägen i Åhus. Med vårt koncept har vi här skapat energisnåla hus och lägenheter som i kombination med hög standard och god kvalité gett oss sunda hus som är bra för både människa och miljö.